رهگیری ۴۷۷ مهارت آموخته بهشهری

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ۰

ریاست مرکز فنی و حرفه ای بهشهر خبر داد :

رهگیری ۴۷۷ نفر مهارت آموخته بهشهری

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر، رامین کیانی گفت : مهمترین وظیفه سازمان ، فعالیتهای آموزشی می باشد که در این میان نقش واحد مشاوره و هدایت آموزشی در آموزش و اشتغال بسیار مهم و حیاتی است چرا که آینده شغلی افرادی که به مراکز آموزش فنی و حرفه ای مراجعه می کنند ، در گرو مشاوره و هدایت آموزشی صحیح است.

ریاست مرکز فنی و حرفه ای بهشهر همچنین از واحد مشاوره و هدایت آموزشی به عنوان حلقه اتصال آموزش و اشتغال نام برد که این حلقه باید از آخرین تغییرات بازار کار ، منابع انسانی ، نرخ جذب شاغلین در ارتباط با شغل خود و زمان انتظار برای جذب در یک شغل مطلع باشد .
عضو کارگروه اشتغال شهرستان بهشهر از رهگیری ۴۷۷ نفر مهارت آموخته بهشهری در ۵۳ دوره آموزشی در سال گذشته خبر داد .

رامین کیانی با بیان این مطلب که: وضعیت اشتغال مهارت آموختگان بعد از دریافت گواهینامه مهارت و پس از طی یک فاصله زمانی یک ساله درسه گروه شاغلین ،کارجویان وغیر کارجویان ، رهگیری و رصد می شود تا دوره های آموزشی که نرخ اشتغال کمی داشتند با دوره های جدید جایگزین شوند، گفت: در سال گذشته ۴۷۷  نفر از مهارت آموختگان سال ۹۸ مرکز ثابت فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر رهگیری اشتغال انجام شده است که از این تعداد بیش از ۴۰ نفرکه  ” ۱۹ نفر مرتبط با دوره آموزشی و ۲۱ نفر در رشته های غیر مرتبط با دوره آموزشی” مشغول به کار شده اند  .

وی افزود: در رهگیری صورت گرفته از وضعیت اشتغال این افراد، ۴۴ نفر به خاطر کمبود فرصت شغلی و۱۶ نفر به دلیل عدم وجود سرمایه کافی و ۱۳ نفر به دلیل پایین بودن دستمزد و عدم رغبت به شغل پیشنهادی تاکنون موفق به اشتغال نشده اند.
کیانی تصریح کرد: طبق رهگیری صورت گرفته، تعداد ۹۰ نفر از مهارت آموختگان، قبلاً شاغل بوده اند،که هدف آنها تکمیل مهارت و فراگرفتن حرفه های جدید بوده و ۲۵۰ نفر غیر کارجو ازقبیل:دانشجو،دانش آموز ،سرباز و خانه دار یا افرادی بوده اند که تمایلی به کار نداشته اند .

وی اظهار داشت: بهره برداری از نتایج حاصل از رهگیری اشتغال مهارت آموختگان از جمله برنامه های سند راهبردی مهارت و فناوری در راستای توسعه و ارتقاء آموزش های مهارتی و اثر بخشی این قبیل آموزشها به شمار می رود.

رامین کیانی ضمن با اهمیت شمردن فرآیند مشاوره، رهگیری و اشتغال کارآموزان گفت : اجرای دقیق این فرآیند سبب هدایت صحیح کارآموزان و اثر بخشی آموزش های مهارتی در راستای ایجاد اشتغال خواهد شد.

فرستادن دیدگاه »

3 - 1 =