فراخوان تاسیس آموزشگاههای آزاد در سال ۹۹

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲ شهریور ۱۳۹۹ ۰

فراخوان تاسیس آموزشگاه آزاد در سال۱۳۹۹

۱-فراخوان تاسیس

۲- موافقت نامه اصولی

۳-فرم اظهار نامه اموال منقول و غیر منقول

۴-چک لیست بررسی پرونده متقاضیان تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

۵-طرح توجیهی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزشگاه آزاد به شماره ۳۴۵۶۲۰۰۲ تماس حاصل فرمائید .

 

فرستادن دیدگاه »

5 - = 4