جلسه شورای مهارت شهرستان بهشهر

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ۰

سید حسین درویشی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران در جلسه شورای مهارت شهرستان بهشهر

شهرستان بهشهر در آینده بواسطه ایجاد منطقه آزاد جایگاهی ویژه ای خواهد داشت.

تلاش داریم جایگاه و منزلت مهارت بواسطه شورای مهارت در استان جا نمایی شود.

همانگونه که در ابتدای انقلاب نهضت سواد آموزی نیاز جامعه بود،  امروز  نهضت مهارت آموزی نیاز جامعه است.

اساس شورای مهارت بر این است که مهارت در بین تمامی بخشهای جامعه علی الخصوص دستگاههای اجرایی فراگیر شود تا نیاز مهارتی جامعه فارغ از هر گونه موازی کاری تامین گردد.

در شورای مهارت شهرستان سیاستگذاری آموزش های فنی و حرفه ای بر اساس آمایش سرزمین،  حکمرانی محلی و نیاز منطقه خواهد بود تا تاثیر پذیری اموزش های مهارتی در بین اقشار جامعه مطلوبتر گردد.

فرستادن دیدگاه »

4 - 3 =