آرشیو ماهانه: ژانویه 2020 »

بنویسیم مهارت ، بخوانیم اشتغال

بنویسیم مهارت ، بخوانیم اشتغال

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۱۴ دی ۱۳۹۸ ۰

بیشتر بخوانید »
۲۵-۹۸

۲۵-۹۸

ابراهیم ذبیحی در ۹ دی ۱۳۹۸ ۰

نحوه ارتباط با سیما

بیشتر بخوانید »
۹۸ – ۲۴

۹۸ – ۲۴

ابراهیم ذبیحی در ۷ دی ۱۳۹۸ ۰

آئین نامه مدیریت سبز جهت اجرا در آموزشگاههای ازاد -  صرفاً جهت اطلاع

بیشتر بخوانید »
۲۳-۹۸

۲۳-۹۸

ابراهیم ذبیحی در ۷ دی ۱۳۹۸ ۰

آلبوم اشتغال

بیشتر بخوانید »