آرشیو ماهانه: دسامبر 2019 »

۹۸ – ۲۲

۹۸ – ۲۲

ابراهیم ذبیحی در ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۰

تغییر استاندارد آرایشگر دائم صورت زنانه

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی تفاهمنامه سوم تاریخ ۹۸/۰۹/۰۷

جواب آزمون کتبی تفاهمنامه سوم تاریخ ۹۸/۰۹/۰۷

مهدی شجاعی در ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۰

جواب آزمون کتبی تفاهمنامه سوم تاریخ ۹۸/۰۹/۰۷ 

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی  صنعت ساختمان سوم تاریخ ۹۸/۰۹/۰۷

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان سوم تاریخ ۹۸/۰۹/۰۷

مهدی شجاعی در ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۰

جواب آزمون  کتبی صنعت ساختمان سوم به تاریخ ۰۷/۰۹/۹۸

بیشتر بخوانید »
۹۸ ۲۱

۹۸ ۲۱

ابراهیم ذبیحی در ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۰

دقت در ثبت نام اطلاعات کارآموزان در پرتال آموزشی

بیشتر بخوانید »
آموزش سالانه بیش از  ۱۰۰۰ نفر در فنی و حرفه ای بهشهر

آموزش سالانه بیش از ۱۰۰۰ نفر در فنی و حرفه ای بهشهر

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۰

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهشهر گفت : این مرکز با آموزش سالانه بیش از  ۱۰۰۰ نفر در ۱۰ کارگاه آموزشی تراشکاری ، مکانیک خودرو، برق صنعتی ، جوشکاری ، رایانه ،

بیشتر بخوانید »