آرشیو ماهانه: جولای 2019 »

مهارت آموزی راه برون رفت از مشکل بیکاری

مهارت آموزی راه برون رفت از مشکل بیکاری

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۰

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون  کتبی هماهنگ مرحله دوم ۲۳/۰۳/۹۸

جواب آزمون کتبی هماهنگ مرحله دوم ۲۳/۰۳/۹۸

مهدی شجاعی در ۳ تیر ۱۳۹۸ ۰

جواب آزمون  کتبی هماهنگ مرحله دوم ۲۳/۰۳/۹۸

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله دوم به تاریخ ۲۴/۰۳/۹۸

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله دوم به تاریخ ۲۴/۰۳/۹۸

مهدی شجاعی در ۳ تیر ۱۳۹۸ ۰

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله دوم به تاریخ ۲۴/۰۳/۹۸

بیشتر بخوانید »
۹۸ – ۷

۹۸ – ۷

ابراهیم ذبیحی در ۲ تیر ۱۳۹۸ ۰

جشنواره کارآفرینان برتر ۹۸

بیشتر بخوانید »