آرشیو ماهانه: می 2019 »

۹۸ – ۳

۹۸ – ۳

ابراهیم ذبیحی در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰

جذب جوانان نخبه  در حوزه it

بیشتر بخوانید »
۹۸ – ۲

۹۸ – ۲

ابراهیم ذبیحی در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰

نحوه اقدام درخصوص مشوق های موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

بیشتر بخوانید »
برنامه ریزی آزمون عملی آزمون هماهنگ ۹۸/۰۲/۰۵

برنامه ریزی آزمون عملی آزمون هماهنگ ۹۸/۰۲/۰۵

مهدی شجاعی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰

برنامه ریزی آزمون عملی آزمون هماهنگ ۹۸/۰۲/۰۵    

بیشتر بخوانید »
نمرات کتبی هماهنگ مرحله اول سال ۹۸ به تاریخ پنجم اردیبهشت

نمرات کتبی هماهنگ مرحله اول سال ۹۸ به تاریخ پنجم اردیبهشت

مهدی شجاعی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰

نمرات کتبی هماهنگ مرحله اول سال ۹۸ به تاریخ پنجم اردیبهشت

بیشتر بخوانید »
۹۸ – ۱

۹۸ – ۱

ابراهیم ذبیحی در ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰

برگزاری کارگاه آموزشی

بیشتر بخوانید »