آموزش مهارتی ۵۳۰۰ نفر بهشهری

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ۰

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای بهشهرخبر داد:

از ابتدای سال جاری تا کنون ۵۳۰۰ نفر از شهروندان بهشهری از خدمات آموزشی مرکز فنی و حرفه ای بهره مند شده اند 

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهشهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۷۴۰ نفر در بخش دولتی و ۲۵۶۰  نفر در بخش خصوص ( آموزشگاههای آزاد) از آموزش های مهارتی این مرکز بهره مند شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر، کیانی گفت: در بخش آموزش دولتی ۱۱۰۰ نفر در حوزه ثابت شهری، ۳۷۰ نفر در حوزه روستایی، ۲۲۰ نفر در حوزه مهارت آموزی در محیط کار واقعی، ۲۳۰ نفر در زندان، ۳۳۰ نفر در پادگان ، ۱۸۰ نفر در حوزه سیار شهری ، ۱۲۰ نفر در حوزه جوار دانشگاه ، ۸۳ نفر در حوزه اصناف ، ۷۱ نفر در حوزه صنایع و ۳۶ نفر در مراکز کمپ ترک اعتیاد مهارت های لازم را فرا گرفته اند.

کیانی گفت: سهم بانوان از این آموزش ها ۵۳  درصد بوده است. وی گفت: این مرکز در بخش دولتی ۹ کارگاه آموزشی در حرفه های برق صنعتی، کشاورزی،تراشکاری، صنایع دستی ،‌مکانیک خودرو ، برق خودرو ، رایانه ، جوشکاری  و PLC و در بخش خصوصی ۴۷ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در رشته های فناوری اطلاعات، امور مالی و بازرگانی، خدمات آموزشی، صنایع پوشاک، مراقبت و زیبایی، صنایع چرم و پوست و خز ، صنایع غذایی و صنایع چوب فعالیت می نمایند.

کیانی فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را زیرساخت اصلی توسعه و کارآفرینی دانست و افزود: هدف از آموزش‌های مهارتی اشاعه فرهنگ کار، تربیت نیروی انسانی ماهر، توسعه و بهبود توانمندیهای افراد جویای کار در جامعه است.

وی گفت: تعهدات این مرکز برای ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای در سالجاری ۴۲۲ هزار نفر ساعت بوده که تا الان بیش از ۴۵۶ هزار نفر ساعت در بخش دولتی این آموزش ها را فراگرفتند .

عضو کارگروه اشتغال شهرستان بهشهر ارائه آموزشهای مورد نیاز و در راس آن ایجاد اشتغال پایدار را از اولویت این مرکز عنوان کرد و افزود: فنی و حرفه ای در همه بخشها از جمله صنوف مختلف، صنایع ، پادگان ها و زندان ها ورود پیدا کرده و آموزشها مطابق با نیاز متقاضیان و براساس درخواست دستگاه های اجرایی ارائه می شود.

ریاست مرکز فنی و حرفه ای بهشهر، توسعه فرهنگ مهارت آموزی و ایجاد اشتغال، آموزشهای تقاضا محورو بازار یابی و توسعه مهارت آموزی در راستای تحقق عدالت اجتماعی را از اهداف مهم این مرکز برای سال ۹۸ عنوان کرد و گفت: در راستای ارائه آموزشهای مهارتی در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته برنامه هایی پیش بینی شده تا این آموزشها ارائه شود.

فرستادن دیدگاه »

9 - 5 =