آرشیو ماهانه: سپتامبر 2018 »

جواب آزمون کتبی تفاهمنامه قالی گلیم و… مرحله چهارم ۹۷/۰۶/۱۶

جواب آزمون کتبی تفاهمنامه قالی گلیم و… مرحله چهارم ۹۷/۰۶/۱۶

مهدی شجاعی در ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ ۰

جواب آزمون کتبی تفاهمنامه قالی گلیم و… مرحله چهارم ۹۷/۰۶/۱۶

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله چهارم ۹۷/۰۶/۱۶

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله چهارم ۹۷/۰۶/۱۶

مهدی شجاعی در ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ ۰

جواب آزمون کتبی صنعت ساختمان مرحله چهارم ۹۷/۰۶/۱۶

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۱۷

۹۷ – ۱۷

ابراهیم ذبیحی در ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ۰

تسهیلات خود اشتغالی بانک مهر ایران – ویژه مهارت جویان – مهارت آموختگان – موسسین آموزشگاه آزاد

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۱۶

۹۷ – ۱۶

ابراهیم ذبیحی در ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ ۰

شیوه نامه ثبت نام در دوره های آموزشی تربیت مربی کرج در سه ماهه سوم ۹۷

بیشتر بخوانید »
۹۷ – ۱۵

۹۷ – ۱۵

ابراهیم ذبیحی در ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰

انتخاب پژوهشگر نمونه توجه :  مستندات حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه    ۹۷/۶/۱۸  به مرکز  ارسال نمایید . بدیهی است به مدارک و مستنداتی که  بعد از تاریخ مقرر ارسال گردند، ترتیب

بیشتر بخوانید »