دیدار با فرماندار بهشهر بمناسبت هفته مهارت

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۳ مرداد ۱۳۹۶ ۰

فرماندار بهشهر:

یکی از راه های کاهش آسیب های اجتماعی و مبارزه با اثرات منفی

فضای مجازی ، ترویج آموزشهای فنی و حرفه ای در خانه ها

می باشد.

فرستادن دیدگاه »

2 + 4 =