آرشیو ماهانه: جولای 2017 »

آزمون عملی هماهنگ آموزشگاه آزاد و مرکز مرحله دوم ۹۶/۰۴/۰۹

آزمون عملی هماهنگ آموزشگاه آزاد و مرکز مرحله دوم ۹۶/۰۴/۰۹

مهدی شجاعی در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ ۰

آزمون عملی هماهنگ آموزشگاه آزاد و مرکز مرحله دوم ۹۶/۰۴/۰۹

بیشتر بخوانید »
جواب آزمون کتبی هماهنگ مرحله دوم ۹۶/۰۴/۰۹

جواب آزمون کتبی هماهنگ مرحله دوم ۹۶/۰۴/۰۹

مهدی شجاعی در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ ۰

جواب آزمون کتبی هماهنگ مرحله دوم ۹۶/۰۴/۰۹

بیشتر بخوانید »
۹۶ – ۱۱

۹۶ – ۱۱

ابراهیم ذبیحی در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ ۰

تفاهم نامه بهزیستی

بیشتر بخوانید »
۹۶ – ۱۰

۹۶ – ۱۰

ابراهیم ذبیحی در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ ۰

تفاهم نامه حوزه

بیشتر بخوانید »
۹۶ – ۹

۹۶ – ۹

ابراهیم ذبیحی در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ ۰

اصلاحیه فصل چهارم آئین نامه آموزشگاه آزاد

بیشتر بخوانید »
۹۶ – ۸

۹۶ – ۸

ابراهیم ذبیحی در ۲۴ تیر ۱۳۹۶ ۰

ثبت نام مربیان آموزشگاه های آزاد در سامانه تدوین استاندارد

بیشتر بخوانید »
۹۶ – ۷

۹۶ – ۷

ابراهیم ذبیحی در ۲۴ تیر ۱۳۹۶ ۰

تالیف کتاب های آموزشی و کمک آموزشی

بیشتر بخوانید »
۹۶ – ۶

۹۶ – ۶

ابراهیم ذبیحی در ۲۴ تیر ۱۳۹۶ ۰

پنل تخصصی فراتر از مهارت

بیشتر بخوانید »
۹۶ – ۵

۹۶ – ۵

ابراهیم ذبیحی در ۲۴ تیر ۱۳۹۶ ۰

سامانه طرح ملی کارورزی

بیشتر بخوانید »
۹۶ – ۴

۹۶ – ۴

ابراهیم ذبیحی در ۲۴ تیر ۱۳۹۶ ۰

اصلاحیه فصل دوم دستورالعمل آموزشگاه آزاد

بیشتر بخوانید »