بازدیدکارآموزان رشته طراحی فضای سبز

عبدالرضا خلیلی تیرتاشی در ۱۱ آبان ۱۳۹۵ ۰

بازدید کارآموزان از گلخانه

کارآموزان کارگاه طراحی فضای سبز از گلخانه ی آقای سیار واقع در روستای التپه بازدید نمودند. 

آقای سیار و همسرشان از کارآموزان این مرکز بودند که با تلاش و همت فراوان گلخانه ای تاسیس و علاوه بر کارآفرینی و اشتغال، در امر تولید گلهای کاکتوس نیز اقدامات بسیار موثری برداشته است.

فرستادن دیدگاه »

2 + 6 =